Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

26 stycznia 1919 roku odbyły się pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory parlamentarne, mające na celu powołanie jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego

W wyniku tychże, do sejmu dostało się kilkanaście partii, które początkowo utworzyły dziesięć klubów poselskich. Najwięcej głosów zdobyły Związek Ludowo-Narodowy i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. W skład Sejmu wchodzili również posłowie parlamentów zaborczych oraz posłowie wybrani w sposób pośredni. Wybory zostały zarządzone, na mocy dekretu o ordynacji wyborczej ustalonej jeszcze […]

Kalendarium historyczne

26 stycznia 1699 roku został podpisany traktat pokojowy w Karłowicach

Traktat kończył wojnę między Turcją a państwami Świętej Ligi – Papiestwem, Wenecją, Austrią, Polską i Rosją. Wojnę rozpoczętą przez wezyra Kara Mustafę, który w 1683 roku obległ Wiedeń. Pokój kończył również wielowiekowe zmagania Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim. Rzeczpospolita odzyskała Podole wraz z Kamieńcem Podolskim.Porozumienie to zapoczątkowało przyjazne stosunki państw polsko-litewskiego […]

Książki Recenzje

Żganie w boku ꘡ Recenzja

S. Skopińska, Żganie w boku i krople dziewięciorakie Wydawnictwo „Nawias” organizuje czytelnikowi kolejną, po bardzo udanych „Wcierkach rtęciowych i obcęgach”, fascynującą podróż w świat przedwojennej medycyny.  W kolejnym pamiętniku z  serii Klisze Lekarskie, możemy przeczytać o zmaganiach z naturą i okolicznościami kolejnej lekarki działającej w niełatwym okresie dwudziestolecia. To może […]

Kalendarium historyczne

25 stycznia 1945 roku na froncie zachodnim zakończyła się nieudana niemiecka ofensywa w Ardenach

Bitwa mająca miejsce w belgijskich Ardenach na przełomie lat 1944-1945. Była to ostatnia duża operacja ofensywna wojsk niemieckich na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej. Podczas tej operacji straty niemieckie wyniosły ok. 15,5 tys. zabitych, 27,5 tys. zaginionych lub pojmanych oraz 41,5 tys. rannych. Alianci stracili ok. 19,5 tys. […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 25 na 26 stycznia 1943 roku polscy partyzanci stoczyli bitwę z niemieckimi osiedleńcami we wsi Cieszyn

Bitwę stoczono w ramach powstania zamojskiego. W efekcie zabito 160 Niemców. Tak zwane powstanie zamojskie to akcja, której celem było obrona Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego, na przełomie lat 1942 i 1943. (Na zdjęciu: Polscy rolnicy wysiedlani z Zamojszczyzny, zima 1942/1943. Źródło zdjęcia: Wikipedia).