Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

7 marca 1850 roku w Hodoninie urodził się Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš urodził się jako dziecko Jozefa Masaryka, słowackiego woźnicy i Teresy Kropackovej, Niemki służącej w jednym z morawskich dworów. We wczesnej młodości łączył naukę w szkole powszechnej z pracą kowala. Po zdaniu matury w 1872 roku podjał studia filozoficzne w Wiedniu. Już w 1876 roku obronił na Uniwersytecie Wiedeńskim pracę doktorską […]

Kalendarium historyczne

7 marca 1945 roku w Milanówku NKWD aresztowało pod fałszywym imieniem i nazwiskiem Walenty Gdanicki, generała Augusta Emila Fieldorfa ps „Nil”

Po aresztowaniu generał nie został rozpoznany i odesłano go z siedziby NKWD znajdującej się we Włochach do obozu w Rembertowie. 21 marca 1945 roku generał. Fieldorf został wywieziony do obozu pracy na Uralu skąd powrócił dopiero w październiku 1947 roku. 10 listopada 1950 roku został ponownie aresztowany i po sfingowanym […]

Kalendarium historyczne

7 marca 1949 roku w Warszawie został zamordowany Hieronim Dekutowski ps. Zapora

Major Wojska Polskiego. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej (AK), Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DZS) oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Żołnierz podziemia antykomunistycznego. Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (Pośmiertnie), Krzyżem Walecznych.Zapora wpadł 16 września 1947 […]

Kalendarium historyczne

7 marca 1941 roku oskarżony o kolaborację z Niemcami aktor Igo Sym został zastrzelony w swoim mieszkaniu w Warszawie

Wyrok śmierci dla Syma wydał wojskowy sąd specjalny Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Sym jeszcze przed wojną był agentem wywiadu niemieckiego. Zamach przeprowadził zespół bojowy „ZOM” kontrwywiadu Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ w składzie ppor. Bohdan Rogoliński ps. „Szary”, który był dowódcą grupy oraz ppor. Roman Rozmiłowski ps. „Zawada” i kpr. Wiktor Klimaszewski ps. […]

Kalendarium historyczne

7 marca 161 roku Marek Aureliusz został cesarzem rzymskim

Marek Aureliusz właśc. Marcus Aelius Aurelius Verus Antoninus urodził się w 121 r. W 138 r. został adoptowany przez cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa (od jego imienia wywodzi się nazwa dynastii Antoninów), którego córkę, Faustynę Młodszą, poślubił w 145 r. Czasy rządów Marka Aureliusza przypadły na okres bardzo trudny – nieustających […]

Kalendarium historyczne

7 marca 1953 roku ukazał się dekret o o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie

DEKRETz dnia 7 marca 1953 r.o przemianowaniu miasta Katowice na miasto STALINOGRÓD i województwa katowickiego na województwo STALINOGRODZKIE.Zgodnie z uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 marca 1953 roku o uczczeniu pamięci JÓZEFA STALINA, stanowi się, co następuje:Art. 1. Miasto Katowice przemianowuje się na miasto STALINOGRÓD, a […]

Kalendarium historyczne

7 marca 1274 roku zmarł św. Tomasz z Akwinu – dominikanin, największy autorytet teologiczny w XIII w., wykładowca na Sorbonie

Tomasz Akwinata był z pochodzenia Włochem. Jego największym osiągnięciem było wyróżnienie z filozofii Arystotelesa idei możliwych do przyjęcia przez chrześcijaństwo. Wykorzystał on tę filozofię do wyjaśnienia posłannictwa chrześcijańskiego, ale traktował ją tylko jako wstęp do teologii. Choć uznawał i doceniał wartość poznania rozumowego, twierdził jednak, że musi ona ustąpić wobec […]