Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

19 września 1657 roku został zawarty traktat Welawsko-Bydgoski

Traktat Welawsko-Bydgoski – Było to porozumienie między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim, podpisane w Welawie i ratyfikowane przez obu władców w Bydgoszczy Traktat regulował stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi. Od tej pory Prusy stawały się państwem suwerennym i były złączone jedynie wiecznym przymierzem wojskowym. Postanowiono, iż po wymarciu linii Hohenzollernów […]

Kalendarium historyczne

Kalendarium bitwy chocimskiej – 19 września 1621 rok

Kalendarium bitwy chocimskiej – 19 września 1621 roku Dzień osiemnasty Wściekły sułtan z samego rana rozkazał zaatakować obóz. Po silnym ostrzale Turcy ruszyli do ataku, lecz piechota polska i kozacka odważeni wyszła przed wały i silnym ogniem zatrzymała natarcie. To wystarczyło aby zniechęcić Osmanów do dalszych akcji. Nocą ponowiono wycieczkę […]

Kalendarium historyczne

19 września 1939 roku zmarł generał Stanisław Grzmot-Skotnicki

Stanisław Grzmot-Skotnicki – Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, prezes Zarządu Okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Wschodnio-Kresowego Klubu Jazdy, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej, wojny polsko–bolszewickiej, operacji zbrojnej na Zaolziu oraz II wojny światowej w której dowodził Grupą Osłonową „Czersk” i Pomorską Brygadą Kawalerii w składzie Armii „Pomorze”. Podczas […]

Kalendarium historyczne

19 września 1940 roku Witold Pilecki wszedł w kocioł łapanki na Żoliborzu

Witold Pilecki – W 1940 roku Pilecki przedstawił swoim przełożonym plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pilecki miał tam zdobyć informację na temat funkcjonowania obozu oraz zorganizować ruch oporu. 19 września jako Tomasz Serafiński wszedł w kocioł łapanki w bloku przy al. Wojska Polskiego 40. Do obozu trafił […]

Kalendarium historyczne

19 września 1939 roku miała miejsce szarża pod Wólką Węglową

Szarża pod Wólką Węglową – Podczas bitwy nad Bzurą większość sił polskich została okrążona i rozbita. Część polskich oddziałów wyrwała się jednak z okrążenia i w nocy z 14 na 15 września przekroczyły Bzurę pod Brochowem, przechodząc do Puszczy Kampinoskiej. 18 września Polacy zdobyli miejscowości Pociecha i Sieraków, a dzień […]

Kalendarium historyczne

19 września 1939 roku skapitulowała Kępa Oksywska

W dniach od 1 do 9 września oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża pod dowództwem pułkownika Stanisława Dąbka były atakowane z powietrza i ostrzeliwane przez działa pancernika Schleswig-Holstein. Polscy żołnierze zwalczali również okręty niemieckie, które próbowały trałować Zatokę Gdańską. 10 września po ciężkich walkach w rejonie Redy i na zachodnich przedpolach Gdyni, […]

Kalendarium historyczne

18 września 1939 roku marszałek Edward Rydz-Śmigły, przekroczył granicę z Rumunią

Edward Rydz-Śmigły – Naczelny Wódz podczas trwającej kampanii wrześniowej przejechał samochodem w Kutach most graniczny na rzece Czeremosz krótko po północy. Niebawem żołnierze rumuńscy zaczęli rozbrajać żołnierzy polskich, w wyniku podjął nieudaną interwencję. Marszałek postanowił wrócić do kraju, jednak został odwiedziony od tego planu m.in. przez Becka. Został oddzielony od […]