Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

Tego dnia 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską W roku 1990 oba kraje niemieckie dążyły do zjednoczenia. Na mocy traktatu z konferencji dwa plus cztery Niemcy zobowiązały się do uznania istniejących od dawna granic. 21 czerwca 1990 roku podpisano kolejny traktat potwierdzający zachodnią granicę Niemiec. Było […]

Edmund Różycki
Kalendarium historyczne

21 czerwca 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy

Tego dnia 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy to regionalny organ kierowniczy władz powstańczych z siedzibą w miejscowości Żytomierz. Wraz z wydziałem współpracował komisarz pełnomocny Rząd Narodowego – naczelnego organu władz powstańczych, który mianował komisarzy […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 217 roku p.n.e. odbyła się bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim

Tego dnia 217 roku p.n.e. odbyła się bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim Bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim rozegrała się na początku II wojny punickiej. Wojska Hannibala szły na Italię przez Galię. W grudniu 218 r. p.n.e. wojska rzymskie pod wodzą konsula Longusa poniosły całkowitą klęskę w bitwie nad rzeką Trebią. W reakcji […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1890 roku urodził się Piotr Abakanowicz „Barski”

Piotr Abakanowicz był on oficerem lotnictwa w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika. W czasie okupacji niemieckiej w konspiracji. Należał do Narodowych Sił Zbrojnych Związku Jaszczurczego (NSZ-ZJ nie scalonego z AK). Od czerwca do sierpnia 1944 r. pełnił funkcję komendanta Okręgu VI NSZ, od października 1944 był szefem sztabu NSZ. Awansowany […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1768 roku miała miejsce rzeź humańska, podczas której Kozacy wymordowali około 20 000 Polaków i Żydów

Tego dnia 1768 roku miała miejsce rzeź humańska, podczas której Kozacy wymordowali około 20 tysięcy Polaków i Żydów Rzeź humańska była najbardziej krwawym epizodem koliszczyzny – buntu Kozaków i chłopstwa ruskiego na terenie Ukrainy Prawobrzeżnej w 1768 roku. Wystąpienia na Ukrainie miały charakter antypolski, antyżydowski i antykatolicki. Bunt szybko się […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1410 roku Zygmunt Luksemburski wypowiedział Polsce wojnę

Tego dnia 1410 roku Zygmunt Luksemburski realizując zobowiązania sojusznicze wobec Krzyżaków, wypowiedział Polsce wojnę Zygmunt Luksemburski wypowiedział Polsce wojnę realizując zobowiązania sojusznicze wobec Krzyżaków. Jego oddziały dowodzone przez Ścibora ze Ściborzyc, złożone głównie z Czechów i Niemców, wtargnęły do ziemi sądeckiej, ale zostały pokonane w bitwie pod Bardiowem. Porażka Zygmunta […]