21 grudnia 1686 roku król Jan III Sobieski zaprzysiągł traktat pokojowy kończący wojnę polsko-rosyjską. Tzw. Pokój Grzymułtowskiego utrwalający warunki rozejmu andruszowskiego z 1667

Był to traktat pokojowy, który kończył wojnę polsko-rosyjską rozpoczętą w 1654, a trwającą do 1667 roku.
Postanowienia traktatu mówiły o tym, iż Rzeczpospolita zrzeka się Ukrainy Lewobrzeżnej z Kijowem, Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny, ziemi czernihowskiej, Dorohobuża i Staroduba.
Rzeczpospolita gwarantowała prawosławnym wolność wyznania i do tego samego było zobowiązana Rosja ws. katolików.
Rosja zaoferowała przymierze przeciwko Turcji iChanatowi Krymskiemu, przyznając Rzeczypospolitej subsydium w wysokości 146 000 rubli.

Traktat zakończył klęską dwudziestoletnie próby zmiany niekorzystnej dla Polski sytuacji na Wschodzie, a dla Rosji oznaczał początek ekspansji na zachód.

Pokój podpisany przez wojewodę Grzymułtowskiego i przyjęty przez króla Jana III Sobieskiego na posiedzeniu Senatu we Lwowie w 1686 roku, został dopiero ratyfikowany przez sejm konwokacyjny w 1764 roku.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*