Andrzej Włusek na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

Już w najbliższą niedzielę na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach będziemy mogli posłuchać wykładu naszego redaktora naczelnego Andrzeja Włuska pt.: „Prawda historyczna, czyli interpretacja faktów historycznych”.

W tej edycji festiwalu nasz portal został zaproszony do udziału w festiwalu. Będzie go reprezentował nasz redaktor naczelny, który 26 stycznia o godzinie 14:00 wygłosi wykład pt. „Prawda historyczna, czyli interpretacja faktów historycznych”. Dowiemy się z niego jak w świadomości ludzi postrzegane są fakty i jak są interpretowane. Przykłady będą oparte o znane osoby z historii takie jak Zygmunt III Waza, Stefan Batory, Tadeusz Kościuszko i Stanisław August Poniatowski.

TUTAJ znajdziecie wszelkie informacje dotyczące miejsca.

Serdecznie zapraszamy!