Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Idea założenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu narodziła się pod koniec 1939 roku w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu (der Höhere SS-und Polizeiführer Südost), na czele którego stał SS-Gruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski. W planie utworzenia nowego obozu stwierdzono, że najlepszym miejscem do jego założenia będą byłe koszary wojskowe, gdzie będzie można od […]

Czerwiec 1953 – niemieckie powstanie robotnicze

Wiele się mówi o protestach i demonstracjach w Polsce oraz na Węgrzech w 1956 roku. Jednak to nie tylko w tych krajach wrzało. 3 lata wcześniej, 17 czerwca 1953 roku wybuchło powstanie robotnicze w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wzięło w nim udział około milion osób zamieszkujących 700 miejscowości. Data ta ma bardzo duże znaczenie w historii […]

25 rocznica tragedii na Placu Tiananmen

Brama Niebiańskiego Spokoju, górująca na olbrzymim placem, była świadkiem wielu ważnych wydarzeń największego i najbardziej zaludnionego państwa na świecie. Plac Tiananmen, czyli Plac Niebiańskiego Spokoju, to największy plac publiczny na świecie (800x300m) stanowiący centrum Pekinu, stolicy Chin. Z Placu przez Bramę Wspierającą Niebo, zwaną po chińsku Chengtianmen, wchodzi się do Zakazanego Miasta, czyli Starożytnego Pałacu […]

Pierwsze w połowie wolne wybory w bloku sowieckim – Polska 1989

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, zarówno w ZSRS jak i w państwach tzw. bloku wschodniego, wywołała w połowie lat 80 falę niepokojów społecznych. W Polsce próbowano łagodzić sytuację między innymi przez ogłoszenie w 1986 roku amnestii, w wyniku której wolność odzyskała większość więźniów politycznych. Władze przymykały również oko na działalność jawnej (choć traktowanej oficjalnie jako nielegalną) […]

Reformy gospodarcze Mieczysława Franciszka Rakowskiego

Rakowski w swojej całej karierze politycznej był typem działacza, który zawsze obejmował stanowisko jakby po czasie. Zbyt późne nominacje sprawiły, że nie mógł cieszyć się ze swoich sukcesów w taki sposób, w jaki sobie to wcześniej zaplanował. Właśnie takie okoliczności spóźnionego awansu na stanowisko Prezesa Rady Ministrów towarzyszyły Rakowskiemu, kiedy zdecydował się przyjąć propozycję Jaruzelskiego. […]

Operacja „Wisła” konieczność czy czystka etniczna ?

Jedną z bardzo wielu białych plam we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskiech jest problem operacji „Wisła”, z jej niezrozumiałą dla większości społeczeństwa genezą, przebiegiem i tym, czym w istocie operacja „W” była. No właśnie, czym ? Zwykłą, bezmyślną czystką etniczną, ze wszystkimi jej niszczycielskimi dla lokalnej społeczności z jej kulturą, tradycją konsekwencjami? Czy też wyższą koniecznością w […]

Tunel sachaliński

Józef Stalin był nie tylko dyktatorem, panem życia i śmierci milionów ludzi oraz jednym z czołowych ludobójców w historii. Obdarzyć go bowiem można także przydomkiem Wielkiego Budowniczego, który sprawił, że zacofany w początkach swego istnienia Związek Sowiecki stał się w kolejnych dekadach potęgą gospodarczą. Dalekosiężne plany generalissimusa zadziwiały swym rozmachem, gigantyzmem i wyjątkowością w skali […]

Życie na fiszkach

Współczesny zachodni świat wierzy, że demokracja jest ustrojem idealnym. Można zatem przyjąć założenie, że jej zakres przekłada się na dobrobyt obywateli i eliminację społecznych patologii. Im więcej demokracji tym mniej niedostatków, kryzysów czy afer. Społeczeństwo Szwajcarii dysponuje jak wiadomo siłą decyzyjną, jaka nie występuje w żadnym innym państwie obszaru euroatlantyckiego. Szwajcarzy mogą tworzyć prawo i […]

Rok 1968 – próba porównania

Rok 1968. Rywalizacja między państwami Układu Warszawskiego a NATO, zwana jako Zimna Wojna trwa. W Polsce, Czechosłowacji oraz Francji miały miejsce ważne wydarzenia, o których głucho w mediach. Rok wcześniej, w 1967, wybucha wojna sześciodniowa. Konflikt izraelsko-arabski przyczynia się do postawy poszczególnych państw. W całym Układzie Warszawskim wyszedł na światło dzienne antysemityzm, który bywał silnie zakorzeniony. […]

W obronie Stalina. Wydarzenia w Tbilisi w marcu 1956 r.

Kiedy w kontekście roku 1956 przypomina się o masowych wystąpieniach przeciwko władzy komunistycznej, na ogół przychodzi na myśl przykład Poznańskiego Czerwca czy rewolucji węgierskiej. Słabo natomiast jest znana historia krwawo stłumionych demonstracji w stolicy Gruzji, Tbilisi, stanowiących swoiste preludium powyższych wydarzeń. 25 lutego 1956r. Nikita Chruszczow na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłosił referat […]