Na wieczną wartę odeszła major Józefa Życińska ps. „Zośka”

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że zmarła major Józefa Życińska ps. „Zośka”. Służyła w Armii Krajowej, a po wojnie była więziona i torturowana przez ówczesne władze.

Życińska została zaprzysiężona do Armii Krajowej przez samego Jana Piwnika ps. „Ponury” i walczyła w jego oddziale. Po zakończeniu wojny została zatrzymana i więziona w komunistycznym więzieniu, gdzie była poddawana torturom.
Będąc więźniem urodziła córkę Aleksandrę, której ojcem był członek AK i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kapitan Aleksander Życiński ps. „Wilczur”. Został on zamordowany, a szczątki jego odnaleziono po 68 latach w bezimiennym grobie pod Kielcami.

Andrzej Włusek 

Fot. Piotr Polak