Niedawno Izba niższa polskiego parlamentu przyjęła uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Warto zaznaczyć, dlaczego akurat 2020. Według uchwały Sejmu będzie tak, ponieważ w przyszłym roku przypada czterysetna rocznica śmierci tego wybitnego wodza– jednego z najlepszych hetmanów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Za przyjęciem uchwały głosowało 425 posłów, 1 był przeciw a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała przypomina krótki życiorys Żółkiewskiego, najważniejsze gałęzie jego działalności politycznej i wojskowej oraz główne bitwy, w których brał udział, także te, w których dowodził siłami koronnymi. Wśród osiągnięć Stanisława Żółkiewskiego wymieniono również doprowadzenie do tzw. hołdu ruskiego w Warszawie przez zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego braci.

Sejm zaznaczył też, iż hetman Żółkiewski „przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów”. Z pewnością zasługuje on na upamiętnienie.

Źródło: sejm.gov.pl; kresy.pl

Fot. Wikimedia Commons

Dawid Siuta