Tag: Archiwum

Inne Wydarzenia

Pakt Ribbentrop – Mołotow a prawda historyczna

Na stronie internetowej dotyczącej paktu Ribbentrop – Mołotow ministerstwo obrony Rosji opublikowało archiwalia z czasów II wojny światowej. Ma to zapewnić :ochronę prawdy historycznej”. 23 VIII 1939 roku III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich zawarły formalny pakt o nieagresji. Tajny protokół tego paktu zakładał zajęcie terytoriów między innymi Litwy, […]

Inne Wydarzenia

Listy Norwida i Mickiewicza będą zabezpieczone

Konserwatorzy rozpoczęli prace nad zabezpieczaniem 29 listów poetów doby romantyzmu. Listy z emigracji do tej pory przechowywane były w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie. Obecnie poddano je konserwacji i zabezpieczeniu w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy ze Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie […]

Inne Wydarzenia

Średniowieczna zakonnica sfałszowała własną śmierć i opuściła zakon

Zespół badający czasy średniowieczne, odnalazł w archiwum Uniwersytetu w Yorku dziennik arcybiskupa z tamtych czasów. Opisana jest w nim niezwykła historia zakonnicy Joanny z Leeds, która wykonała manekina swojego ciała, którego pochowano, a ona sama uciekła i rozpoczęła życie świeckie. W jednym z szesnastu rejestrów opisujących działalność arcybiskupów Yorku z […]

Inne Wydarzenia

Tysiące nowych archiwaliów w Internecie

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Reparacji Wojennych przedstawicielka Archiwum Akt Nowych poinformowała, iż placówka udostępni w Internecie dziesiątki tysięcy dokumentów na temat strat i zbrodni wojennych z lat 1939–1945. To niemalże najlepszy prezent przedświąteczny dla wszystkich historyków XX stulecia! Dyrekcja Archiwum Akt Nowych w Warszawie podjęła decyzję o digitalizacji ponad […]

Inne Wydarzenia

Przedwojenne spisy mieszkańców Opola trafiły do Archiwum Państwowego

Niezwykły spis mieszkańców sporządzony podczas XX-lecia międzywojennego trafi do Archiwum Państwowego. Może on znacząco ułatwić na przykład poszukiwanie przodków. Składa się z siedmiu katalogów. Katalogi ze spisu przekazał historyk Roman Sękowski. Sporządził je niemiecki antykwariusz Alfred Steinert. Jak powiedział historyk, autor wielu książek o historii Śląska – Kartotekę mieszkańców Opola […]

Inne Wydarzenia

Odnaleziono 12 tys. zmikrofilmowanych teczek agentury kontrwywiadu wojskowego

Wicedyrektor Archiwum IPN Mariusz Kwaśniak poinformował, że instytut odkrył 12 tys. zmikrofilmowanych teczek agentury kontrwywiadu wojskowego z lat 1943- 1974. Dokumentacja zawiera m.in. zobowiązania do współpracy, ankiety personalne i życiorysy agentów. Jak podkreśla Kwaśniak, znalazły się tam dokumenty Głównego Zarządu Informacji Ludowego Wojska Polskiego i powołanej na jej miejsce w 1957 r. […]

Inne Wydarzenia

Udostępniono kolejne teczki. IPN zachęca do korzystania z publicznego inwentarza archiwalnego

W publicznym inwentarzu IPN znajduje się blisko 1,7 mln jednostek archiwalnych, a niedawno udostępnionych zostało kolejnych 55 tys. teczek (są to np. materiały operacyjne MSW czy akta personalne funkcjonariuszy SB). Zdaniem pracowników IPN jest on bardzo wygodnym środkiem do zapoznania się z potencjałem badawczym w postaci archiwaliów. Naczelnik Wydziału Zasobów […]

Inne Wydarzenia

Inwestycja w Krakowskie Archiwum

Historia krakowskiego Archiwum sięga 1878 roku. Rozpoczęło ono wtedy swoją działalność pod nazwą Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich. Miano Narodowego Archiwum zdobyło w 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce konferencja prasowa w sprawie stworzenia nowej siedziby Narodowego […]

Inne Wydarzenia

Przekazanie spuścizny Elżbiety Czyżewskiej do zasobu archiwów państwowych

Uroczystość przekazania spuścizny Elżbiety Czyżewskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zasobu archiwów państwowych – poniedziałek, 2 czerwca, godz. 13.00, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, ul. Rakowiecka 2D Ponad 500 zdjęć i 500 stron listów, notatek, plakatów i wycinków prasowych, zachowanych w spuściźnie Elżbiety Czyżewskiej, zostanie przekazanych do zasobu Narodowego Archiwum […]