Tag: Bułgaria

Inne Wydarzenia

Odnaleziono najstarszy manuskrypt dotyczący historii Bułgarii

Bułgarska badaczka Lilia Ilieva ogłosiła, że odnalazła rękopis najstarszego dzieła poświęconego historii Bułgarii. Dzieło to miało powstać na początku drugiej połowy XVII wiek. Profesor Lilia Ilieva z bułgarskiego Południowo-Zachodniego Uniwersytetu im. Neofita Rilskiego w Błagojewgradzie ogłosiła, że udało się jej odnaleźć rękopis najstarszego dzieła dotyczącego historii Bułgarii. Dzieło to miało […]

Inne Wydarzenia

W Bułgarii odnaleziono pozostałości srebrnego wieńca z czasów rzymskich

W rejonie bułgarskiego miasta Nowa Zagora archeolodzy odnaleźli fragmenty srebrnego wieńca z epoki starożytnej. Szczątki wieńca badacze odnaleźli na dobrze znanym stanowisku archeologicznym. Pozostałości wykonanego ze srebra wieńca badacze odnaleźli na terenie stanowiska archeologicznego mieszczącego się w pobliżu wsi Dyadovo położonej niedaleko Nowej Zagory. Wstępnie badacze ustalili, że wieniec ten […]

Inne Slider Wydarzenia

Odkryto sześćdziesiąt wraków statków i okrętów z różnych epok

Na dnie Morza Czarnego badacze odnaleźli wiele wraków statków i okrętów z różnych epok. Najstarszy pochodzi z piątego wieku przed naszą erą. Prace nad badaniem należącym do Bułgarii fragmencie Morza Czarnego trwały od 2015 roku. W ramach międzynarodowego projektu The Black Sea Maritime Archeological Project badacze z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, […]

Książki Recenzje

Nowy ład Stalina | Recenzja

Nikita Pietrow, Nowy Ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945-1953 Naszym celem jest pomoc tym narodom w ich walce wyzwoleńczej z hitlerowską tyranią, a następnie umożliwienie im zupełnie swobodnego urządzania się na swojej ziemi tak, jak zechcą. Żadnych ingerencji w sprawy wewnętrzne innych narodów. Książkę można nabyć klikając w link – Nowy Ład Stalina. […]

Inne Publicystyka

Rzymscy legioniści byli czyścioszkami

Nawet w czasie służby w odległych od Rzymu prowincjach rzymscy legioniści bardzo dbali o swoją toaletę. Świadczą o tym ostatnie odkrycia polskich archeologów w obozie legionowym Novae (obecnie w Bułgarii), w którym od 69 roku n.e. stacjonował pierwszy legion italski. „Armia rzymska przykładała ogromną wagę do zapewnienia sobie stałego dostępu […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Obalenie rządu Żiwkowa w Bułgarii

Todor Żiwkow był autokratą komunistycznym. Od czasu objęcia stanowiska I sekretarza Bułgarskiej Partii Komunistycznej w 1954 roku, stanowiska premiera (po zniszczeniu opozycji w łonie partii) w 1962 roku, a w końcu w latach 1971-1989 przewodniczącego Rady Państwa starał się utrzymać jak najściślejsze stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich. To […]