Tag: III Rzesza

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II wojna światowa Slider

Propaganda nazistowska

W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych warto by zastanowić się nad rozwojem propagandy politycznej. Niewątpliwie w historii największy wkład w rozwój technik manipulacji wniosły wielkie dwudziestowieczne totalitaryzmy. Nazizm, jako jeden z nich, rozwinął agitację polityczną do swoistej perfekcji budując monopol informacyjny w Niemczech. Słów kilka o terminologii i genezie Na […]

Książki Recenzje

Rosyjskie źródła nazizmu |Recenzja

Michael Kellogg, Rosyjskie źródła nazizmu Michael Kellogg dokonał rzeczy niezwykłej. Dotarł bowiem do materiałów dotąd nieznanych historykom. Tej książki by nie było, gdyby nie bogate zbiory Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej w Moskwie (RGAS-PI), a zwłaszcza Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie, do których autorowi udało się dotrzeć dosłownie w […]

Inne Wydarzenia

Pociąg ze złotem, czy bez złota? Okoliczności odkrycia pod Wałbrzychem

W ciągu ostatniego tygodnia, dwaj mężczyźni zawiadomili odpowiednie władze o odkryciu niemieckiego pociągu pancernego w pobliżu Wałbrzycha. Natomiast według legend, właśnie w okolicach tego miasta ukryty miał zostać w 1945r. słynny ,,złoty pociąg” – zawierający znaczne ilości złota. Wspomniani powyżej odkrywcy – dwóch mężczyzn, Polak i Niemiec – wysłali, za […]

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II wojna światowa Slider

Ustawodawstwo hitlerowskie w świetle Formuły Radbrucha

Lex iniustissima non est lex- prawo rażąco niesłuszne nie jest prawem. Tą sentencją można podsumować Formułę Radbrucha, która głosi, że jeżeli przepis prawny skrajnie narusza normy moralne przyjęte za ogólnie obowiązujące, to nie może być nazywany prawem. Obywatele nie są zobowiązani do jego przestrzegania, a sądownictwo i administracja państwowa do […]

Książki Recenzje

Zbiegli naziści |Recenzja

Zbiegli naziści, Gerald Steinacher Nigdy nie przedstawiono zarzutów i nie posadzono na ławach oskarżonych ludzi, którzy byli bezpośrednio i świadomie zaangażowani w ukrywanie i przerzut do krajów Ameryki Południowej ściganych listami gończymi niemieckich zbrodniarzy wojennych. Gerald Steinacher w swojej publikacji tłumaczy, jak to było możliwe, i kto na tym skorzystał. […]

Biografie Publicystyka Slider

Erich von Manstein – przegrany zwycięzca

Fritz Erich von Lewinski urodził się 24 listopada 1887 roku, pochodził z pruskiego rodu o długiej tradycji wojskowej. Wkrótce przyjął nazwisko Fritz Erich von Lewinski gennant von Manstein, które zmienił na Fritz Erich von Manstein. Jego pochodzenie stało się w późniejszych latach obiektem badań nad domniemanymi żydowskimi korzeniami von Mansteina. […]

Książki Recenzje

Przemysław Dakowicz, Afazja polska | Recenzja

Przemysław Dakowicz, Afazja polska Na samym początku warto czytelnikowi przybliżyć, czym właściwie jest owa tytułowa afazja. Otóż zgodnie z definicją jest to: spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności. Opis choroby dalej mówi, iż osoba […]

Książki Recenzje

III Rzesza – zbrodnia bez kary | Recenzja

III Rzesza. Zbrodnia bez kary. Joanna Wieliczko-Szarkowa Na naszych czasach doszło do pewnej zdumiewającej zmiany, gdzieś zaniknęła odpowiedzialność Niemców za zbrodnie z okresu II wojny światowej, ich sprawcami stali się pewni, nie do końca określeni naziści oraz ich kolaboranci z różnych krajów i narodów. Coraz częściej słyszy się, ze Niemcy […]