Mortui vivunt│Recenzja

K. Jasińska, Mortui vivunt Książka o mordzie, jakiego w 1941 na Wzgórzach Wuleckich dokonano na profesorach lwowskich. Polsko – ukraińska publikacja łączy cechy dokumentu i przewodnika. Dzieło o niewielkiej wprawdzie objętości, ale zawierające w sobie bardzo wiele informacji. Dokładnie opisano w nim przebieg hitlerowskiej akcji wymierzonej w inteligencję Lwowa . Oparto ją na wspomnieniach naocznych […]

Lwów miasto Herberta│Recenzja

Lwów. Miasto Herberta. Album, wybór i opracowanie zdjęć M. Basza Geniusz Zbigniewa Herberta jest niekwestionowany, podobnie jak jego miejsce w polskiej i światowej poezji. W uznaniu zasług poety rok 2018, jako dwudziesta rocznica śmierci Mistrza, został uznany przez polski parlament za Rok Zbigniewa Herberta. Towarzyszyły temu liczne wydarzenia i wydawnictwa okolicznościowe. Senat RP za pośrednictwem […]

Lwów. Kres iluzji │Recenzja

G. Gauden, Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918 Pogromy ludności żydowskiej – jeden z tematów bardzo trudnych, ale jednocześnie takich, których nie można unikać. Miały one miejsce w historii. Pogrom kielecki to bodaj najsłynniejszy w historii Polski. Niestety, nie jedyny. Prawnik, ekonomista, działacz ,,Solidarności”, były redaktor naczelny ,,Rzeczpospolitej” – Grzegorz Gauden – napisał […]

Orlęta Lwowskie│ Recenzja

W. Roszkowski, Orlęta Lwowskie O Orlętach Lwowskich napisano już wiele. Wojciech Roszkowski jest kolejną osobą, która podejmuje tę tematykę. Cel jest szczytny – oto, bowiem dziesięć złotych ze sprzedaży każdego egzemplarza książki zostanie przeznaczonych na budowę krakowskiego pomnika Orląt Lwowskich. Roszkowski próbuje tak opisać problematykę walk o Lwów, by oddać jej najpełniejszy obraz. Może właśnie […]

Dzieje Ułanów Jazłowieckich│ Recenzja

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, red. J. S. Tym. Jeśli są w dziejach oręża polskiego legendarne jednostki wojskowe, to z pewnością należy do nich 14 pułk Ułanów Jazłowieckich. Noszący dumny przydomek „Jazłowiecki”, pochodzący od miasta Jazłowiec, położonego na Podolu niedaleko Buczacza, ale związany ze Lwowem, gdzie do dziś pokazywane są wycieczkom dawne koszary przy ulicy Łyczakowskiej zajmowane […]

Powstanie film o obronie Lwowa

Fundacja Joachima Lelewela zamierza stworzyć film opowiadający o obronie Lwowa. I to nie tej najbardziej znanej, powszechnie kojarzonej z „Orlętami” z lat 1918-1919, a o tej niezwykle udanej obronie Lwowa z 1939 roku. Obrona Lwowa najpierw przed Wehrmachtem a potem Armią Czerwoną jest chyba jednym z najmniej znanych wątków polskiej wojny obronnej roku 1939.   A […]

Ślązak na Cmentarzu Łyczakowskim

Wśród pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajdujemy wiele wybitnych postaci polskiej polityki, nauki, kultury. Jest wśród nich także Ślązak, Jan Niemiec ze Skoczowa. Urodzony w 1858 roku, studiował na uniwersytetach w Jenie i Bernie. Poświęcił się pedago-gice, w której osiągnął znaczące sukcesy. Zgromadził kapitał, który pozwolił mu osiedlić się  we Lwowie i tu rozwinąć […]

Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 │Recenzja

Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 „W życiu społeczności, narodów i państw obecne są niekiedy wydarzenia szczególne, o ponadprzeciętnym znaczeniu, decydujące o ich dalszym losie i stanowiące swoisty kamień milowy w ich historii. Dwa powstania, które wstrząsnęły Lwowem w listopadzie 1918 roku i obróciły wniwecz dotychczasowy porządek świata mieszkańców miasta, były pierwszym […]

Bazylika metropolitalna we Lwowie | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

Osiemnasty odcinek ukaże nam bazylikę metropolitalną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Fundatorem był król Polski Kazimierz Wielki, a wybudowana została w latach 60-tych XIV wieku i później wielokrotnie przebudowywana.

Kościół świętego Andrzeja i klasztor bernardynów we Lwowie | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W szóstym odcinku projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” zobaczymy przepiękny kościół świętego Andrzeja i klasztor bernardynów we Lwowie. Fundatorami byli wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech, starosta lwowski Adam Hieronim Sieniawski