Tag: Milicja

Aktualności Kalendarium historyczne

23 listopada 1989 roku, Sejm podjął decyzję o likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań oraz Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Powołany 19 kwietnia 1950 r. Urząd do Spraw Wyznań (UdsW) był wyspecjalizowanym organem władz rządowych do spraw kościelnych i jednocześnie narzędziem aparatu represji państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych. Przez cały okres swojego funkcjonowania UdsW współpracował z różnymi organami administracji rządowej, jednak najważniejszym „partnerem” w tej kwestii pozostawał Urząd Bezpieczeństwa. […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze

Milicja Obywatelska – geneza

W 2019 roku polska Policja hucznie obchodzi setną rocznicę jej utworzenia, tym samym nawiązując do Policji Państwowej, istniejącej od 1919 roku. O ile większość akceptuje i odwołuje się do historii Policji Państwowej, funkcjonującej w okresie międzywojennym, o tyle większość chce zapomnieć o istniejącej w latach 1944-1989 Milicji Obywatelskiej, która jest […]