W ósmej i zarazem ostatniej części wywiadu z profesorem Grzegorzem Domańskim będziemy mogli się dowiedzieć o początkach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu – w tym o odbudowie jego siedzimy przy ulicy Więziennej. Dowiemy się również jak zmieniła się przez lata archeologia.